SEKCIJA 1 Uvod

Panel rasprava 1

Povezanost sustava – smjernice za budućnost

Multidisciplinarna suradnja relevantnih dionika na državnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini te aktivno uključivanje civilnog sektora u partnerske procese preduvjet su za unapređenje mjera i usluga koje osobama s invaliditetom omogućavaju učinkovitiju profesionalnu procjenu, usmjeravanje, profesionalno usavršavanje i obrazovanje te posljedično održivo zapošljavanje.

Strateško planiranje, zajedničko dogovaranje ciljeva i aktivnosti te njihovo integrirano i cjelovito provođenje prethode unapređenju postojećih usluga.

Panel će odgovoriti na kojoj smo razini suradnje, usklađenosti i što je potrebno za daljnju prilagodbu sustava mehanizam praćenja i provedbe zajedničkih ciljeva u skladu s nacionalnim i međunarodnim politikama za osobe s invaliditetom. Govornici će pritom analizirati determinirajuće čimbenike rada i procedura, koordinacijsko – organizacijske pretpostavke, tehnološke aspekte poslovanje te postojeće inicijative.

Predavanje 1

Thimothy Ghilain, Europsko udruženje pružatelja usluga za osobe s invaliditetom (EASPD), Belgija

Predavanje 2

Laura Van Cauwenbergh i Inneke Verbakel, EMINO, Belgija

Gospođe Laura Van Cauwenbergh i Inneke Verbakel od 2018. godine provode projekt „Generalistic Work“.

Praksa socijalnog rada sve više suočava s dilemom između specijalizacije i generalizma.

Opće i specijalističke službe socijalnog rada imaju ulogu podrške osobama s invaliditetom i ostalim ranjivim skupinama i potrebno je primijeniti specijalistički i generalizirani pristup.

Projekt se bavi zaposlenicima u organizacijama koje se bave zapošljavanjem osoba s invaliditetom, te ostalih osjetljivih skupina. Kroz projekt se razvija metodologija koja podržava socijalne radnike u savjetovanju osoba s invaliditetom i ostalih skupina u nepovoljnom položaju.

Gospođe Laura Van Cauwenbergh i Inneke Verbakel će prezentirati projekt, te metodologiju i sadržaj treninga koje vode pod nazivom „osposobiti trenera“.