SEKCIJA 2 Vještačenje

Panel rasprava 2

Jedinstveni Nalaz i mišljenje: Ujednačavanje kriterija vještačenja

Formiranjem Zavoda po prvi puta je u našoj zemlji uvedena koncepcija jedinstvenog i neovisnog tijela vještačenja, gdje je postupak vještačenja u cijelosti odmaknut od postupka utvrđivanja prava, a fokusiran isključivo na objektivno utvrđivanje funkcionalnog stanja osoba s invaliditetom.

Panel će prikazati ideju osnivanja jedinstvenog tijela vještačenja, njegov rad od osnivanja do sada, te planove za budućnost s konačnim ciljem da se kroz jedinstven, objektivan i neovisan sustav vještačenja utvrdi status osobe s invaliditetom, temeljem kojeg osoba s invaliditetom ostvaruje mogućnost uključivanja u sustav profesionalne rehabilitacije radi pripreme za uključivanje na tržište rada, te da se kroz sustava poticanja zapošljavanja zadrži u svijetu rada ili ostvaruje druga prava s naslova invaliditeta u sustavima koji ta prava osiguravaju.

Govornici će, kroz svoja iskustva dati preporuke i inicijative do realizacije konačnog cilja Zavoda – jedan Nalaz i mišljenje za sve sustave.

Predavanje 1        

Siril Somer – Kull, Eesti Tootukasa, Estonija

Predavanje 2

Angelika Adams-Flach, Atrium Gpe, Njemačka