SEKCIJA 4 Zapošljavanje

Panel rasprava 4

Ulazak i zadržavanje osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada

U panelu će predstavnici poslodavaca iz Hrvatske, ustanova nadležnih za zapošljavanje i održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom iz Hrvatske i Europske unije raspravljati o tome na koji način se osigurava ulazak i zadržavanje osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada u zemljama iz kojih dolaze.

Raspravljat će se o načinima komunikacije s poslodavcima koji za cilj imaju poticanje ulaska osoba s invaliditetom u svijet rada, kao i o suradnji s ustanovama koje se bave profesionalnom rehabilitacijom kod zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom.

Također će se raspravljati o oblicima financijske i stručne podrške koji su na raspolaganju poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom i na koji način podrška utječe na zapošljavanje i održavanje zaposlenosti na otvorenom tržištu rada.

Predavanje 1

Modeli zapošljavanja i održavanja zaposlenosti
Antonio Garcia, Španjolska

Predavač g. Antonio Garcia iz Španjolske predstavit će modele zapošljavanja i održavanja zaposlenosti i iskustva u državama Europske unije u pogledu dodjele financijskih poticaja za poslodavce koji zapošljavaju osobe s invaliditetom i osigurane usluge stručne podrške osobama s invaliditetom na radnom mjestu kod poslodavaca koji ih zapošljavaju.

Naime, u Hrvatskoj se najčešće koristi model financijskih poticaja, dok se model pružanja usluge stručne podrške tek počeo primjenjivati uspostavom sustava profesionalne rehabilitacije.

Gospodin Garcia će odgovoriti na pitanje koji je model učinkovitiji, odnosno što je ključno kod samog zapošljavanja osoba s invaliditetom (da li su to financijski poticaji ili osigurane usluge stručne podrške).

Govorit će o utjecaju financijskih poticaja na zapošljavanje i održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom, te o tome koliko su usluge stručne podrške bitne poslodavcima prilikom zapošljavanja i tijekom održavanja radnog odnosa osoba s invaliditetom, odnosno do kojih granica se koriste ova dva modela.

Predavanje 2

Pozitivni efekti kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom – Njemački model kvote
Volker Holl, CAMPUS – der Bildungsbereich der gpe Mainz gGmbH, Njemačka

Predavač iz Njemačke predstavit će model i iskustva modela kvotnog sustava zapošljavanja osoba s invaliditetom u Njemačkoj.

Odgovorit će na pitanje „da li je kvota potaknula zapošljavanje osoba s invaliditetom?“, te predstaviti sam tijek primjene Njemačkog modela kvote, s naglaskom na prve vidljive efekte primjene kvote.

Također će iznijeti podatke vezane uz stanje zapošljavanja osoba s invaliditetom a vezano uz utjecaj kvote, te kako poslodavci u Njemačkoj gledaju i kako su prihvatili obvezu kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Naime, obveza kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom za sve poslodavce (i javne i privatne) u Hrvatskoj se primjenjuje od 01.01.2015. godine, te je sustav kvote kod nas relativno kratko u primjeni. Pozitivni efekti primjene kvotnog sustava u Hrvatskoj već su vidljivi (povećanje broja zaposlenih osoba s invaliditetom), no iz ovog predavanja ćemo utvrditi koliki nam još put preostaje da bi učinci kvote kod nas bili na razini njemačkog sustava kvote.