SEKCIJA 3 Profesionalna rehabilitacija

Panel rasprava 3

Rani početak profesionalne rehabilitacije

Profesionalna rehabilitacija sastavni je dio procesa rehabilitacije osoba s invaliditetom, kojoj je cilj osposobiti osobu s invaliditetom za prikladan posao, zaposliti je, odnosno omogućiti da zadrži posao i u njemu napreduje te da se profesionalno razvija.

UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom u članku 26. obvezuje države potpisnice da poduzmu djelotvorne i prikladne mjere kako bi osobe s invaliditetom programe osposobljavanja i rehabilitacije započeli u najranijoj mogućoj fazi, te budu temeljeni na multidisciplinarnoj procjeni individualnih potreba i jačih strana osobe.

Panelisti će iz svog iskustva govoriti o tome kako to trenutno funkcionira u praksi, koliko dosljedno se provodi članak 26. Konvencije, te kroz svoja iskustva dati preporuke u kojem trenutku je potrebno početi s mjerama profesionalne rehabilitacije, odnosno što podrazumijeva pojam „u najranijoj mogućoj fazi“.

Predavanje 1

Maria Potes Barbas, Portugal

Prof. Maria Potes Barbas je do sada provela mnoštvo projekata, a trenutno provodi projekat „T21 Community“, koji se bavi osposobljavanjem osoba s Down sindromom, a s ciljem zapošljavanja na otvorenom tržištu rada.

Osobe s Down sindromom se kroz dvogodišnji program pripremaju za zapošljavanje na otvorenom tržištu rada. Kroz projekt profesorica Barbas primjenjuje nove prilagođene načine podučavanja i osposobljavanja, te iznalazi nove mogućnosti za zapošljavanje osoba s Down sindromom.

Predavanje 2

Volker Holl, CAMPUS – der Bildungsbereich der gpe Mainz gGmbH, Mainz, Njemačka

Ustanova Campus – der Bildungsbereich der gpe Mainz provodi specifične edukacije, stručna usavršavanja za osobe i stručne radnike koji rade s osobama s invaliditetom. Programi koje ustanova provodi su verificirani.

Cilj ovakvih stručnih usavršavanja je proširivanje stručnih sposobnosti kvalificiranih stručnjaka, koji trebaju provesti stručne individualizirane mjere osposobljavanja i zapošljavanja i popratne mjere u radu s osobama s invaliditetom, kako bi im se omogućilo sudjelovanje u svijetu rada.

Gospodin Volker Holl će govoriti o važnosti ovakvih edukacija, o tome tko su obavezni polaznici ovakvih edukacija, o sadržaju i temama koje se obrađuju tijekom edukacije, njezinom trajanju, intenzitetu provođenja, predavačima, te načinu testiranja znanja.

Predavanje 3

Barbara Haider-Novak, BBRZ, Centar za strukovno obrazovanje i rehabilitaciju, Austrija

Ustanova BBRZ je jedna od najvećih ustanova u Republici Austriji, koja se bavi profesionalnom rehabilitacijom. Niz godina provode različita osposobljavanja za osobe s invaliditetom uključujući sve vrste invaliditeta i drugih osjetljivih skupina po mjeri osobe i sukladno potrebama poslodavaca.

Programi osposobljavanja se provode s ciljem izbjegavanja preranog umirovljenja povezanog s bolešću ili s ciljem uključivanja nezaposlenih osoba s invaliditetom na otvoreno tržište rada.

Prezentirat će programe osposobljavanja koja provode, iskustvima, te o načinu suradnje s poslodavcima, koji direktno sudjeluju u kreiranju sadržaja osposobljavanja.       

Predavanje 4

Kathrin Staab i Anna Bornefeld-Ettmann, ATRIUM GPE, Njemačka

Zaštitne radionice u Njemačkoj ne zapošljavaju osobe s invaliditetom, već provode programe osposobljavanja kako bi se osobe s invaliditetom zaposlile na otvorenom tržištu rada. Posljednjih godina ustanova je osmislila poseban program koji se bavi zapošljavanjem na otvorenom tržištu rada osoba s invaliditetom koje su radno angažirane u zaštitnoj radionici

Gospođe Kathrin Staab i Anna Bornefeld- Ettmann prezentirat će koje sve aktivnosti provode kako bi osigurali učinkovit prelazak iz zaštitne radionice na otvoreno tržište rada.